بایگانی برچسب: نوآوری باز

نوآوری باز در صنایع کوچک و متوسط

توسط Uncategorizedدر جولای 22, 2020

یکی از شرکت‌هایی که در ایجاد فرصت‌های کارافرینی و فراهم کردن بسترهای مناسب نوآوری و اقتصاد کشور، نقش ایفا می‌کند، شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. با توجه به اهمیت نفوذ ایده‌های نو و خلاقانه در توسعه SME ها و تقویت روش‌های جدید و نوآورانه در صنایع کوچک و متوسط به منظور شناسایی نیازها و توسعه […]