بازرگانی و بین الملل

بازرگانی و تجارت بین المللی با توجه به درهم تنیدگی کسب و کارها و نیازهای متقابل در بازارهای بزرگ و کوچک امروزه به یکی از مهمترین مسایل و گسترش مشتریان بین المللی از استراتژی های اصلی شرکت ها می باشد.

امروزه با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ایران و محدودیت های تبادلات بین المللی کالا و مراودات پولی برای کسب و کارهای داخلی، اگر شرکت هایی بتوانند صادرات کالا و یا خدمات در حوزه بین الملل داشته و یا همچنین واردات مواد اولیه و خطوط تولید انجام بدهند، حتما از مزیت های ویژه مالی و شرکای مورد اعتماد نسبت به رقبا برخوردار خواهند شد.

برهمین اساس شرکت شتاب دهندگان بازار پارس خدمات ویژه مشاوره بازارهای بین المللی و همچنین انجام خدمات بازرگانی صادرات و واردات بوسیله مجرب ترین کارشناسان، تاجران موفق و حق العمل کاران به شما ارائه خواهد نمود.

برخی از خدمات ما:

بررسی، تحقیق و مطالعه بازارهای هدف بین المللی

تدوین استراتژی های بازاریابی در حوزه بین الملل

مشاوره اخذ کارت بازرگانی

مشاوره حمل نقل کالا، بارگیری و تخلیه کالا

مشاوره و انجام کلیه اقدامات و پیگیری های گمرکی مرتبط با صادرات و واردات

مشاوره و انجام دادن مکاتبات و مذاکرات بازرگانی

مشاوره قراردادهای بین المللی و قوانین اینکوترمز