آبزیان

استان بوشهر با دارا بودن بیش از 707 کیلومتر خط ساحلی با خلیج فارس یکی از مستعد ترین مناطق ایران جهت تکثیر و پرورش آبزیان دریایی است. در حال حاضر 13 کارگاه تکثیر، 4 کارخانه تولید کننده غذا، 43 کارخانه عمل آوری و فرآوری و 289 سایت پرورش میگو در 9 ناحیه صنعتی فعال می‌باشند. شرکت شتابدهندگان بازار پارس با دارا بودن تیم تخصصی در حوزه های مشاوره مدیریت، بازاریابی و آشنایی با جدید تکنولوژی‌های موجود در زمینه توسعه فناوری و انتقال فناوری می‌تواند به صاحبین صنایع خدمات مرتبط را ارائه نماید.