ثبت نام

فناوران و نوآوران

شرکت‌های دانش‌بینان، شرکت‌های فناور، نوآران، نخبگان، اساتید دانشگاه‌ها
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx.

متقاضیان فناوری و نوآوری

صاحبین صنایع، کارآفرینان و سازمان ها