نمایشگاه ها و رویدادها

ما در راستای ارائه خدمات تجاری سازی و بازاریابی محصولات و خدمات مشتریان خود به صورت خاص و تخصصی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس- عسلویه نمایشگاه های تخصصی در حوزه خدمات و تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را برگزار می نماییم.
1- دومین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت و حراست در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
2- اولین نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی، محیط زیست و مدیریت بحران ویژه منطقه اقتصادی انرژی پارس